Geschiedenis

Hallo sportvrienden, 

In deze paragraaf wil ik kort iets vertellen over hoe ik met mijn passie, "de duif", in aanraking ben gekomen en hoe dit zich verder heeft ontwikkeld gedurende de jaren.

Als motto hanteer ik: "leven is doorgeven" !

Hoe het allemaal begon

Mijn naam is Menno Pfeifer en mijn familie heeft al 3 generaties duiven, opa Sjaak Pfeifer tot zijn 78ste jaar, mijn vader Wil Pfeifer tot zijn 80ste jaar en ikzelf nu totaal 61 jaar. Bekijk de foto's op deze pagina: in de jonge jaren van mijn leven heb ik altijd met mijn vader gespeeld en vanaf 1975 op mijn eigen erf in Sittard.

Daar ik in 1988 naar Geleen verhuisde heb ik 100 meter van mijn huis de heer Joep Fleischeuer gevraagd om een oude schuur om te bouwen tot duivenhok en ben ik daar destijds gestart. Een schitterende mooie tijd, iedere dag melken en lachen want huize Fleischeuer had gedurende de hele dag een inloop aan duivenmelkers. Voor zijn gastvrijheid destijds ben ik wijlen Joep Fleischeuer nog steeds dankbaar.

De heer Jack Reijnen (Geleen) zocht destijds een compagnon/verzorger voor zijn duiven en heeft toen mij hiervoor gevraagd. Omdat de mogelijkheiden daar optimaal waren om duiven te houden ben ik ingestapt en in een zéér kort tijdsbestek behoorden wij tot de toppers in het Limburgse land. Met als uitschieter het behalen van de 1ste plaats tijdens het NPO van Chateauroux in 2006.

Na een 9-tal jaren als compagnon/hokverzorger bij de heer Jack Reijnen te hebben gewerkt is deze helaas veel te vroeg, namelijk op 52-jarige leeftijd, overleden. Daarom ben ik vanaf 2008 weer op mijn eigen benen moeten gaan staan.

Verder wil ik graag nog vermelden dat ik in de duivensport in totaal een 20-tal jaren de voorzittershamer heb gehanteerd: 14 jaar bij PDV IRENE te Sittard en 6 jaar bij DE ZWALUW te Oud Geleen.

Nieuwe start: 2008

Terug naar de roots ben ik weer gaan spelen op het hok van mijn overleden vader in Sittard, daar waar ik in de toekomst de basis voor mijn prijzen moet gaan leggen. Aangezien het hok daar niet  te groot is  (4.20 meter)  zie ik uit naar een hokje erbij. Mijn favoriete vluchten om aan mee te doen zijn de afstanden vanaf 400 km  tot 1000 km en de komende jaren zal dat mijn doel zijn waar ik me op zal richten: morgenlossingen afdeling Limburg en in de toekomst de ZLU vluchten.

Nu 2012 :

Ik ben met de duiven naar Tudderen even over de grens moeten gaan spelen wegens plaatsgebrek daar heb ik besloten om mij helemaal te gaan toeleggen op het fondspel bond en zlu vluchten.

Diverse aankopen zijn er dit jaar geweest en hoop doet leven zegt men, dus weer opbouwen !

Wat de toekomst mij, maar ieder van ons sportvrienden, gaat brengen aan mooie overwinningen blijft natuurlijk afwachten. Dat we bovenal  gezond mogen  blijven.